Barnegrupper

Vi har seks aldersinndelte avdelinger med plass til ca. 110 barn i aldersgruppen 0 – 6 år. Avdelingene våre heter Gullklompen 0-3 år, Smaragden 3-6 år, Rubinen 0-3 år, Safiren 0-3 år, Krystallen 3-6 år og Diamanten 3-6 år.

Personalet i Espira Gullhella er bevisst på at barna etter en viss tid skal over fra småbarns – til stor avdeling. Noen flytter over ved nytt år, mens de fleste flytter etter sommerferien, da det er nytt barnehageår. Derfor er det viktig for oss at barna etter hvert også blir kjent med de ulike rom, og med andre barn og voksne utenfor sin avdeling.

I mai / juni begynner barna å besøke sin fremtidige avdeling. I besøkstiden får de mulighet til å bli bedre kjent med nye venner. De får kjennskap til hvordan lek, måltider og aktiviteter foregår på sin nye avdeling. Vi opplever at når barna har fått bruke mye tid til å bli kjent med sine nye avdelinger, blir overgangen fra små – til storavdeling en god opplevelse for dem.

Gjennom hele året samarbeider to og to avdelinger om morgen- og ettermiddagsvaktene. På denne måten får vi dekket opp med flere voksne midt på dagen da behovet er størst. Samtidig blir barna bedre kjent med, og trygg på voksne fra naboavdelingen.

 

 

 

Personvern og cookies