Rubinen

Rubinen er en småbarnsavdeling for 9 – 12 barn i alder 0 – 3 år.

Her er det også tre til fire voksne, som jobber for at barna skal ha en hverdag fylt av omsorg, trygghet og gode opplevelser. Vi er opptatt av å skape et godt lekemiljø, der barna får en følelse av at deres valg og ideer er meningsfulle. Leken er også en viktig arena for barnas utvikling og læring, for språklig- og sosialt samspill.

Voksenrollen er sentral for å støtte opp om barnas sosiale kompetanse. For oss er det viktig med tilstedeværende voksne, som skaper forståelse for barnas hensikter med hverandre. Det gjør vi ved å ta barnas perspektiv, og hjelper dem med å sette ord på handlinger og følelser. Vi er opptatt av å anerkjenne barna, slik at vi bidrar til å bygge opp deres selvbilde.

En dag i uken har vi turdag, der vi utforsker nærområdet vårt og har med matpakke og drikke i sekken. Naturen gir rom for refleksjon, opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær, og er en fin arena for stimulering av barnas fysiske og psykiske helse.

Personvern og cookies