SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Gjennom å jobbe systematisk med Skolespirene legger vi til rette for at de er best mulig rustet til å møte forventningene som skolen har til dem. Vi har fast tid i uken der vi driver med ulike prosjekter, og med skoleforberedende aktiviteter. Barna skal blant annet lære at bokstaver og tall har symbolverdi, og at de beskriver konkreter og abstrakte begreper. Barna får også lære om førmatematiske problemstillinger.

I tillegg har Skolespirene sin egen ukedag på lavvoplassen, og gjennom vinteren har de egne ski- og aktivitetsdager i barnehagens nærområde.
Egen aktivitetsplan for året blir delt ut på høsten til alle skolespirenes foreldre.

 

Personvern og cookies